Stichting Sarfath wil vanuit Bijbels perspectief in Woord en Daad getuige zijn van Jezus Christus in de Arabische wereld. Zij wil dit vooral doen door het investeren in onderwijs aan kinderen en het verder bekwamen van leerkrachten en ouders.

Stichting Sarfath is in 2001 opgericht om tegemoet te komen aan de nood die een aantal Nederlandse vrijwilligers onder ogen kwam in de Arabische wereld. Deze vrijwilligers wonen en werken in Arabische landen. Zij leven nog steeds oog in oog met schrijnende situaties en vragen uw hulp (moreel door gebed en financieel door giften) om hen in de gelegenheid te stellen, met milde handen en vriendelijke ogen hulp te verlenen aan de Arabieren en hen op Gods Werk te wijzen.

Onze vrijwilligers helpen in de Arabische wereld op de volgende wijze:

  • Zij stimuleren en helpen (financieel) minderbedeelde Arabische gezinnen om hun peuters, kleuters en kinderen (bijzonder) onderwijs te laten volgen.
  • Zij helpen mee het gangbare onderwijssysteem verder te ontwikkelen door het schrijven en introduceren van lesmethoden.
  • Zij geven praktische hulp aan minder validen, anders begaafden en hun familie en anderen (mantelzorg)

Geïnspireerd door Gods Woord geloven wij dat Zijn heil voor alle volken is:

Psalm 87:4-6 Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyriër, met de Moor, deze is aldaar geboren. En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: Deze is aldaar geboren. SV77

Dat mensen God kunnen leren kennen door de Bijbel:

Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. NBG

Dat we mogen investeren in kinderen zoals Jezus dat deed:

Mattheüs 19: 13-15 Daarop brachten de mensen kinderen bij Hem, ze wilden dat Hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ En nadat hij hun de handen had opgelegd, trok hij weer verder. NBV

Waar mensen weer eerlijke en gelijke kansen krijgen om aan ontwikkeling te werken, wordt Gods oorspronkelijke bedoeling met hun levens weer zichtbaar.

ONDERWIJS

School toegankelijke maken voor kansarme kinderen

LESMETHODEN

Schrijven en introduceren van lesmethoden

PRAKTISCHE HULP

Hulp voor mindervaliden en andersbegaafden

BLOG

NIEUWS

mei 28

Verlofperiode 2020

Dit jaar verloopt de verlofperiode van onze zuster totaal anders dan anders. Heeft ze de eerste week heerlijk kunnen uitrusten bij  familie en de 2e en 3e week nog mooie ontmoetingen gehad en kunnen delen over haar werk, vanaf 11 maart werd dit anders. Alle afspraken werden gecanceld ook al werden sommigen nog via de […]

READ MORE
april 15

Stamppotbuffet Jeruzalemkerk 2020

Voor een verlofperiode was onze zuster terug in Nederland en aangezien ze net jarig was geweest en ook nog eens 30 jaren in `Verweggistan` werkt, vonden we dit een mooie gelegenheid om hier een gezellige maaltijd te houden. Samen eten is iets heel moois. Dus in het geheim allerlei mensen uitgenodigd, waaronder ook de gemeenteleden, […]

READ MORE
april 3

Bodemvoedingsactie 2020

In februari/maart hebben we weer onze bodemvoedingsactie gehouden in Zwolle en IJsselmuiden. We hebben al een paar jaar trouwe afnemers. Daar zijn we heel blij mee. De laatste bodemvoeding hebben we nu bij de fam. Koopman uit Marknesse opgehaald en rondgebracht. 40% van de opbrengst gaat naar Stichting Antwoord en 60% is bestemd voor de projecten […]

READ MORE