Projecten

Welke projecten/activiteiten draaien er op dit moment bij MensRijk?

 

Kleuterklas (3-5 jaar)

Een groepje van 10-12 kinderen komt  5 dagen per week naar het centrum van MensRijk.

Het juiste materiaal en de juiste begeleiding moeten ervoor zorgen dat de kinderen leren wat bij hun leeftijd en hun ontwikkeling past. Lokaal getrainde en gecoachte juffen geven de kinderen, die voornamelijk uit achterstandssituaties komen, les vanuit de positieve benadering en de opvoedkundige ideeën van Montessori. Dit in tegenstelling tot de lokale kleuterscholen waar straffen en belonen centraal staan in de opvoeding.

 

 1. Vrolijk Leren groep (5-6 jaar)

Veel kinderen van 5 jaar zitten nog thuis of gaan naar een traditionele kleuterschool. Daar krijgen kinderen lezen, schrijven, rekenen en Engels volgens het traditionele systeem.

MensRijk gaat voor leren door bewegen en leren door spelen.

Zo worden kinderen in kleine groepjes opgevangen om zich voor te bereiden op de lagere school, waar ze vanaf 6 jaar naar toe kunnen.

 

 1. Vrolijk Leren groep (7-15 jaar)

Meer dan  50% van de kinderen op de lokale scholen hebben problemen met lezen. MensRijk heeft een programma dat bestaat uit 6 niveaus, waarin kinderen kunnen instromen op hun eigen niveau om zo in leesvaardigheid, cognitieve ontwikkeling, psychisch emotionele en  sociale ontwikkeling te groeien. De kinderen werken in groepjes van 3-6 leerlingen en worden 3 keer per week 3 uur begeleid door lokale medewerkers die binnen MensRijk getraind zijn.

 

 1. Groepstherapie jonge kinderen – problemen in ontwikkeling (tot 8 jaar)

Verschillende types kinderen met ontwikkelingsstoornissen/problemen komen op ons pad.

De kinderen worden 3 keer per week opgevangen in kleine groepjes ( 3-5 kinderen) om o.l.v. een psychologe en  een assistent intensief begeleid en gestimuleerd  te worden bij hun achterstand of probleem.

 

 1. Ouderbegeleiding ( verbonden met 4 )

De ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen/problemen ontvangen 2 x per maand begeleiding en consultancy. Deze begeleiding is gefocust op een positieve opvoeding , gezonde routines en leefstijl en specifieke adviezen voor de problemen van hun kind.

 

 1. Volwassenen leren lezen ( vrouwen 15 jaar en ouder )

Vrouwen in de wijk, die in hun kinderjaren niet naar school zijn geweest of geen schoolloopbaan hebben afgemaakt, komen 2x per week voor leeslessen. Er zijn 3 verschillende niveaus. Er wordt per schooljaar 1 niveau afgerond. Op dit moment komen er 10 vrouwen per week langs.

Het zijn gezellige lessen, waarbij behalve aan lezen ook aan persoonlijkheidsvorming wordt gewerkt.

 

 1. Workshops voor moeders ( opvoeding en persoonlijke vorming )

Wekelijkse workshops voor moeders worden verzorgd door een psycholoog. Die bespreekt met de moeders onderwerpen over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en de persoonlijke problemen van de moeders in dat proces.

 

 1. Trainingen en workshops voor kleuterleidsters

Meer dan 90% van de kleuterleidsters  in de wijk hebben geen opleiding gehad. MensRijk verzorgt regelmatig trainingen, die hun vaardigheden en hun kennis over de omgang  met het kind in de ontwikkelingsfases met specifieke behoeften verbeteren. (Denken en omdenken, wat te doen met over beweeglijke kinderen, hoe kun je hun gedrag veranderen etc.)

Tevens  zijn er workshops over de verschillende programma’s die MensRijk  heeft voor kleuters met het doel het onderwijs te verbeteren.

 

 1. Logopedie-voor jonge en oudere kinderen.

Kinderen met spraak- en taalachterstanden of problemen in hun ontwikkeling komen  wekelijks langs. De logopediste werkt samen met de moeder. Moeder oefent de uitgevoerde oefeningen dagelijks thuis.

 

 1. Winterkamp (5-7 jaar/ 7-11 jaar/ 11-15 jaar)

Tijdens de maanden januari en februari zijn de scholen gesloten. Dit varieert van 2 tot 4 weken. MensRijk opent dan de deuren voor de kinderen van de wijk om ze ruimte te geven een gezellige tijd te hebben waarin ze kunnen spelen en creatief bezig zijn. Elke leeftijdsgroep heeft een eigen programma. Het programma heeft een thema dat geschikt is voor het kind.

Belangrijke onderdelen zijn: leren samenwerken, samen delen, samen praten, elkaar respecteren.

De leiders komen voornamelijk uit de wijk en hebben een “in house training” gehad.

 

 1. Zomerkamp (5-7 jaar/ 7-11 jaar/ 11-15 jaar )

Tijdens de lange , hete zomers is het een verademing voor het jonge kind,  het schoolkind en de tiener om een paar dagen per week het huis uit te mogen en creatief bezig te kunnen zijn bij MensRijk. Het zomerkamp is opgezet rond een wekelijks  thema, waarbij elke leeftijdsgroep  nieuwe kennis opdoet en geniet van samen werken en spelen. De begeleiding wordt gedaan door studenten en moeders uit de wijk.

Basisprincipes:  ieder mens is waardevol. Heb respect voor jezelf, de ander en de omgeving.

 

 1. Opvang van “verdwaalde tieners”- in opbouw

In een wijk met veel een- of tweekamer woningen, waar geen mogelijkheid is om leeftijdgenoten bij een club of sportvereniging te ontmoeten, zie je jongens en meiden over straat  zwalken om “hun tijd te doden”. Deze tieners zijn elk moment van de dag welkom  en op specifieke momenten is er een begeleidster die met hen creatief werk doet en gesprekken voert.  MensRijk wil er voor hen zijn.

 

 1. Begeleiden van projecten van “Vrolijk leren” in hun eigen omgeving.

(kerk, moskee of non -profit organisatie  in een achtergestelde wijk)- veel kinderen hebben leer- en leesproblemen.

MensRijk verzorgt een jaar lang:

-Trainingen voor het team- persoonlijke vorming, kennis over programma’s kinderpsychologie en  gedragsproblemen, teambuilding

-Support voor het opzetten van de administratie en organisatie van het project.

-Supervisie en coaching van de leider van het project.

 

 1. Kids Skills

Een programma om te leren “oplossingsgericht” te werken met kinderen en ouders.

Voorbereidingsfase en uitvoeringsfases van het project ( 3-4 jaar0

 1. Vertaling van materiaal voor training, website, app
 2. Website info
 3. Vertalen, editen en uitgeven van een begeleidend boek
 4. Adverteren voor workshops en trainingen
 5. Trainen van eigen werkers en outsiders om met het programma te werken
 6. Uitvoeren van het programma-thuis en op scholen

 

Het doel van het programma is om te leren op een positieve manier met elkaar om te gaan, om te leren elkaar te ondersteunen en altijd oplossingsgericht te denken.

Relaties versterken door samen te praten.

 

 1. Bewegen is goed!- Voor vrouwen van elke leeftijd.

Een wekelijkse activiteit om vrouwen de kans te geven meer te bewegen en contact te hebben met andere jonge vrouwen.

Een van de vrouwen neemt zelf de leiding met behulp van een you tube  clip.

 

 1. Green Arabia

Een programma over vervuiling, hoe omgaan met het milieu, hergebruik van materiaal, recycling etc.

De boekjes zijn geschikt voor kinderen van 5 – 12 jaar en de handleiding voor de leidsters beschrijft 6 lessen. MensRijk wil in het komend jaar 200 kinderen bereiken om bewustwording en gedragsverandering in beweging te zetten. Er is een ganzenbordspel  gemaakt om de kinderen te helpen  herinneren wat het effect is van een vervuilde omgeving en wat het resultaat is van een schone omgeving.

 

 1. Workshop en supportgroepen voor jonge moeders-“Hoe om te gaan met mijn jonge kind?”

In 4 workshops krijgen jonge moeders in notendop inzicht in de behoeften van hun jonge kind ( 0 tot 3 jaar ). En hoe je met jonge kinderen moet omgaan.

Ze leren dat een gestructureerde omgeving, een consequente aanpak en het opbouwen van een goede relatie de basis is voor een gezonde ontwikkeling. Stuk voor  stuk elementen die nauwelijks of niet in deze cultuur/ samenleving aanwezig zijn.

Na de 4 workshops gaan we verder in kleine ondersteunende groepjes, die 4-10 keer (afhankelijk van de behoefte van de moeders) bij elkaar komen.

 

 1. Familietherapie

Kinderen opvoeden is niet gemakkelijk. Regelmatig komen ouders klagen over het wangedrag van hun kinderen. Slaan en ander gewelddadig gedrag van de ouders vermindert dit niet.

In de meeste gevallen is het belangrijk dat de ouders leren op een andere manier naar hun kind te kijken. Belangrijk om met hernieuwd elan met hun kinderen om te gaan. Het gevolg is dat hun kind anders gaat reageren.

Vanaf september komen er wekelijks families bij MensRijk, die door een psycholoog en een educatief werker worden begeleid om “vrede” en goede relaties in hun gezin op te bouwen.

Alle gezinsleden worden hierbij betrokken.

Het is bijzonder om te zien hoe elk gezinslid geïnteresseerd is om “samen” aan een nieuw  leven te bouwen.