Sarfath BLOG

Goede Doelenmaaltijd 2017

In samenwerking met de Gift City bieden de Goede Doelen van de CGK Zwolle u de ‘Goede Doelen Maaltijd’ aan, waarbij u de keuze hebt tussen hutspot en boerenkoolstamppot.

Na een heel geslaagde actie van vorig jaar, is er ook dit jaar weer op 3 zaterdagavonden een stamppotbuffet aangeboden. We mogen terug zien op een heel gezellig, smakelijk samen zijn. Daarnaast is het natuurlijk fijn dat deze activiteit ook een goede opbrengst met zich meebrengt voor de verschillende Goede Doelen. Samen hebben we ruim 550 maaltijden verzorgd. Na het verrekenen van de kosten zal er aan ieder goed doel ongeveer €450,00 worden overgemaakt.

Het uiteindelijke bedrag zal nog bekend gemaakt worden. Dit schitterende bedrag was alleen mogelijk door dat  heel veel benodigdheden werden gesponsord. Hier voor onze hartelijke dank!

Tags :