Sarfath BLOG

Verkoopactie 2020

Dit seizoen was de opbrengst van het potje voor Stichting Sarfath en hielden de dames op 27 februari een verkoopochtend waarvan de opbrengst ook voor Stichting Sarfath zou worden bestemd. Ze hadden zelf allerlei zaken ingebracht, die onder opbod verkocht gingen worden. Wij werden gevraagd of we,  voorafgaand aan de verkoop, een presentatie wilden houden over het werk. Annie en Anneke hebben een PowerPoint presentatie gehouden en genoten van de ludieke verkoop praktijken. Die dreven de opbrengst aardig op. Zo werden we verblijd met een gift van €225,00, waar we de dames heel hartelijk voor hebben bedankt.

Tags :