Sarfath BLOG

Verlofperiode 2020

Dit jaar verloopt de verlofperiode van onze zuster totaal anders dan anders. Heeft ze de eerste week heerlijk kunnen uitrusten bij  familie en de 2e en 3e week nog mooie ontmoetingen gehad en kunnen delen over haar werk, vanaf 11 maart werd dit anders. Alle afspraken werden gecanceld ook al werden sommigen nog via de telefoon afgehandeld. In verband met Covid 19, zijn er geen ontmoetingen meer. Het is zoeken,  hoe hier goed mee om te gaan. In plaats van stad en land af te reizen verblijft onze zuster bij familie en is ze weer zeer actief in het uitvoeren van haar werk, ook al is het nu op afstand. Door deze crisis zijn er ook geen vluchten en wordt ongewild haar verblijf in Nederland verlengd. 

We beseffen dat al ons doen en laten in Gods hand ligt. Hij is instaat ook uit deze crisis zegen te laten voortkomen. We mogen bidden om Zijn zegen, voor onze zuster en allen die met haar verbonden zijn. Dat het werk tot eer van God en tot zegen voor de mensen om hen heen mag zijn.

Ook zijn we als bestuur dankbaar dat we samen met u mee mogen werken in Gods Koninkrijk. Hoe klein we ook zijn en al lijkt het soms een druppel op een gloeiende plaat: God kan uit het weinige van ons, grote dingen doen. Zo bleef de olie vloeien uit het kruikje van de weduwe van Sarfath en zo mogen ook wij nu nog door u geholpen, blijven geven aan mensen die nog niet beseffen wie God voor hen wil zijn. We danken u allen, die het werk in de Arabische wereld mogelijk maken door gebed, giften en daden.

In Hem verbonden.

Anneke van Essen, voorzitter